Search availability and book now

Phuc Lam Hotel

Search nearby places

Most popular properties in Da Nang
Best properties in Da Nang
Cheapest properties in Da Nang

Most popular properties in Viet Nam
Best properties in Viet Nam
Cheapest properties in Viet Nam

exclusive hotels in Da Nang, Viet Nam
Phuc Lam Hotel

Hotel

View đẹp, vị trí thuận lợi, yên tĩnh và giá rẻ. Gần sân bay, ga tàu, các địa điểm du lịch