Nghi Loc
256 - Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Hotel

Một trong những khách sạn 3 sao ở trung tâm thị xã Cửa Lò

  Sun 25-Nov-2018  -  Mon 26-Nov-2018 (1 night)

$40.00 room per night
Phòng Đôi (with 2 beds)
Private bath